Gebruiks voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden SlimLadenService.nl

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 14 oktober 2022

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor SlimLadenService.nl. SlimLadenService.nl is een automatiseringsoplossing die haar gebruikers in staat stelt om door hun laadpaal slim te besturen tijdens het laadproces, kosten te besparen. Om kosten te kunnen besparen is het nodig om een energie contract te hebben met zogenaamde gedifferentiëerde tarieven. Om dit te kunnen doen moet de laadpaal zo geconfigureerd worden dat het beheer door de managementserver van SlimLadenService.nl wordt gedaan. De gebruiker moet aangeven voor welke auto het laadproces berekend moet worden, waarbij de gebruiker opgeeft met welk vermogen de auto geladen kan worden en hoe groot de accu is. Tevens geeft de gebruiker op welke laadpas geautoriseerd is om te mogen laden als gebruik wordt gemaakt van laadpassen. De gebruiker maakt vervolens gebruik van een app. De app wordt geactiveerd zodra de laadpaal een laadcyclus heeft gestart. In de app de gebruiker aangeven welke auto wordt geladen en hoever de batterij leeg is. Vervolgens doet de app diverse voorstellen voor eindtijdstippen en bijbehorende kosten. De gebruiker kan vervolgens kiezen op welk tijdstip hij weer over de auto wenst te beschikken. Na de keuze wordt er een zogenaamd laadprofiel berekent en naar de laadpaal gestuurd. Deze zal nu kostentechnisch zo gunstig mogelijk de auto gaan opladen. Om dit alles te faciliteren wordt gebruik gemaakt van gebruikers App, een clouddienst voor het rekenwerk, een management server (OCPP) en een gebruikers portaal "mijn.slimladenservice.nl" die we samen aanduiden als de "Oplossing".

De gebruiker ontvangt maandelijks een excel sheet met daarin een overzicht van alle laadacties en bijbehorende informatie, deze duiden we aan als het "Maandoverzicht".

Er is een ernstige fout opgetreden. Het kan zijn dat de applicatie opnieuw moet worden geladen voordat hij het weer doet. Reload 🗙